iPUC.cat ofereix solucions tècniques i jurídiques a empreses i a particulars; assessorem sobre urbanisme, arquitectura i estratègia territorial.

Serveis:

  • Arquitectura: projectes d’obra nova i rehabilitació, llicències d’activitats, Certificats energètics, Cèdules d’habitabilitat.
  • Planejament urbanístic: planejament general, modificacions, plans parcials, plans especials, plans de millora, autoritzacions en sòl no urbanitzable.
  • Gestió urbanística: Reparcel.lacions, urbanitzacions, expropiacions.
  • Gestió immobiliària: valoracions i estudis de mercat (herències, compravenda, lloguer)

Correu electrònic: consulta@ipuc.cat

 

 

iPUC.cat està dirigit per Montse Escorsell, Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya, Màster Professional d’Estudis Territorials i Urbanístics, amb el diploma de Tècnica Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, més de 10 anys d’exercici professional fonamentalment en l’Administració Pública local i autonòmica. Especialitzada en gestió territorial i urbanisme.
Compartir