TRANSFORMACIÓ D’ÚS D’UN TERRENY D’EQUIPAMENT EN SÒL PER ACTIVITATS I LA COMPENSACIÓ CONSISTENT EN LA CESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE LA PROPIETAT DE TERRENYS AL PARC MUNICIPAL DE LA SERRA. Aprovació Inicial Modificació del POUM.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir