Text refós del Projecte de reparcel·lació del PPU 10 sector sud, autovia de Reus. Aprovació definitiva.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir