Serveis de redacció de projecte i estudi de seguretat i salut així com la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut per a la creació d’itineraris accessibles per a vianants i bicicletes als PAES.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir