RESOLUCIÓ TES/779/2016, de 4 de març, per la qual es fan públics acords de la Ponència Ambiental sobre la no-necessitat de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental diversos projectes d’infraestructures viàries, energètiques, hidràuliques i altres.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir