RESOLUCIÓ TES/3205/2014, de 27 de novembre, relativa a la modificació substancial de la llicència ambiental per a una activitat d’explotació ramadera de gallines ponedores al paratge Planas, polígon 3, parcel·la 31.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir