RESOLUCIÓ TES/2717/2015, de 13 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte de l’activitat extractiva de graves i arena anomenada Escribà I al paratge els Molars, polígon 5, parcel·la 4.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir