RESOLUCIÓ TES/2676/2015, de 16 d’octubre, d’atorgament de renovació de l’autorització ambiental per a una activitat de tractament d’olis minerals usats mitjançant processos de destil·lació i gestió de residus perillosos.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir