RESOLUCIÓ TES/2469/2014, de 6 d’octubre, relativa la modificació no substancial de l’autorització ambiental per a una activitat ramadera amb bestiar porcí de diferents aptituds, situada al polígon 12, parcel·la 20.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir