RESOLUCIÓ TES/2426/2016, de 14 d’octubre per la qual s’emet l’informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Segarra, en relació amb l’article 269 de la normativa, ús ramader estabulat.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir