RESOLUCIÓ ARP/2809/2016, de 30 de setembre, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de arxa de distribució de regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Sector 6. Arbrat de la ZEPA.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir