Regulació cadastral i legalització urbanística

Cal diferenciar legalitat urbanística i regulació o amnistia cadastral, ja que depenen d’Administracions Públiques distintes.

Cadastre regula la situació fiscal dels immobles (impostos) però no té res a veure amb la legalització urbanística de l’habitatge  (llicència municipal).

La descripció cadastral dels béns immobles comprèn les característiques físiques, econòmiques i jurídiques a efectes fiscals.

La legalització urbanística passa per aconseguir la llicència de primera ocupació a l'ajuntament amb tota la documentació que requereixi, i per a això s'ha de complir la normativa tècnica i urbanística.

Tot propietari té l'obligació de comunicar al cadastre les edificacions existents i les modificacions, i si no es fa, és sancionable. Per això la regulació cadastral és un bon moment per a posar al dia la propietat, evitant futures incidències, sobretot en cas de venta.

Tanmateix, cal tenir en compte que l'Amnistia cadastral permet regularitzar edificacions no declarades però no garanteix legalitzar construccions il·legals respecte la normativa urbanística.

Referent a multes derivades d’acollir-se a la regulació cadastral, amb aquest procediment no s'apliquen multes ni sancions a nivell de cadastre, només s'aplica una taxa de 60 €.

Posteriorment l’Ajuntament pot liquidar l'impost corresponent dels últims 4 anys complets amb la base liquidable nova.

Per acollir-se a la regulació cadastral cal anar a la delegació del cadastre més propera i demanar, mitjançant escrit, la regulació cadastral, i cal aportar documentació com escriptures i els plànols amb les superfícies de la casa.

Us recomanem l'assessorament d'un especialista urbanista que analitzi cada situació particular.

En el cas que no tinguéssiu cap professional de referència, us informen que comptem amb un equip de tècnics que a bon segur us podrien donar un cop de ma amb aquest assumpte si així fos del vostre interès.

Contacteu amb nosaltres

661 755 615 – consulta@ipuc.cat

Compartir