Redacció del projecte bàsic i executiu i estudi de seguretat i salut de la rehabilitació i adaptació de l’edifici del laboratori de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’estació de tractament d’aigua potable d’Abrera.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir