Redacció de les actes prèvies a l’ocupació i de les actes d’ocupació dels béns i drets afectats d’expropiació per l’execució del Pla especial urbanístic per a la connexió de la línia elèctrica subterrània 25 kv al Parc de Negocis Mas Blau II.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir