Pròrroga de la vigència de la Junta de compensació provisional del Pla parcial urbanísitic 24, La Budellera. Acord de Junta de Govern de data 11.11.2016.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir