Projecte d’urbanització i d’un projecte de reparcel·lació. Polígon d’actuació urbanística discontinu de la Modificació puntual del Pla general Metropolità a l’àmbit del Mas de Can Clos i el seu entorn.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir