Projecte d’urbanització i d’un projecte de reparcel·lació, Polígon d’actuació urbanística del Pla especial urbanístic i de millora urbana de l’entorn dels Jardins de Màlaga.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir