Projecte d’estesa de nova línia aèria i subterrània de baixa tensió per a nou subministrament elèctric a les finques del pol. 14, parc. 118, 119 I 24.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir