Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable projecte bàsic i executiu de reordenació i dimensionat d’una explotació ramadera,  3.800 porcs d’engreix, 100 vedells de cria i 350 vedells d’engreix,  al polígon 4 parcel?la   168.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir