Plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives que han de regir l’adjudicació del contracte administratiu especial per a la gestió del bar de la piscina municipal.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir