Plec de clàusules per a l’adjudicació de les autoritzacions d’ocupació del domini públic de la platja, 2016. Procediment obert ordinari.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir