Plec de clàusules per a la selecció del contractista executor de les obres de la primera i segona fases del projecte d’urbanització del carrer de la Pau.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir