Pla especial urbanístic i estudi d’impacte i integració paisatgística en l’àmbit de la finca situada al pol. 5, parc. 42. Aprovació inicial. Concretar i delimitar l¿àmbit destinat a càmping.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir