Pla especial urbanístic en el pol. 10, parc. 35 per a la legalització d’ampliació d’activitat productiva destinada a la fabricació de pinsos animals. Aprovació inicial.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir