Pla especial urbanístic del desenvolupament del canvi de localització física del sistema viari d’aparcaments de la UA 41, Gran Indústria. Aprovació inicial.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir