Pla especial urbanístic de desenvolupament en sòl no urbanitzable d’iniciativa privada, per a ampliació d’activitat d’elaboració, emmagatzematge i distribució de vermut a la ctra. Reus – El Morell, km. 7,8. Aprovació inicial.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir