Ordenança reguladora del dret de pasturatge del bestiar i de l’aprofitament de pastures als monts de titularitat municipal.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir