Ordenança reguladora de les obres i treballs compresos en règim de comunicació prèvia. Aprovació inicial.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir