Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a la rehabilitació i neteja de façanes i el tancament de solars. Text íntegre. Aprovació definitiva.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir