Ordenança reguladora de les autoritzacions per a l’ocupació de la via pública amb tendals, taules, cadires i similars del nuclis urbans de Vila-seca i La Pineda.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir