Ordenança reguladora de la ubicació de clubs socials i associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d’exercici de la seva activitat. Aprovació inicial.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir