Ordenança municipal reguladora dels espectacles públics i activitats recreatives extraordinàries en espais oberts al públic. Aprovació inicial.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir