Ordenança municipal reguladora del règim d’ús i procediment d’adjudicació per a l’ocupació temporal per a l’aprofitament privatiu de recursos forestals de parcel·les de titularitat municipal de Campllong.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir