Ordenança municipal reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a la rehabilitació i neteja de façanes i altres. Aprovació inicial.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir