Modificació puntual del text refós de les normes subsidiàries de planejament tipus B. Aprovació inicial. Construccions pròpies d’activitats rústiques. Arts.94 i 95.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir