Modificació puntual del POUM. Aprovació inicial. Correcció d’errada material. Canvi de qualificació de sistema d’equipaments en sòl no urbanitzable referent al Mas dels Frares vell i l’escola d’Enologia.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir