Modificació puntual del POUM, àmbit sistema viari del camí del Mig. Aprovació inicial. + Suspensió atorgament de llicències.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir