Modificació puntual del PGOU relativa a l’intercanvi d’ubicació de sòl destinat a zona verda i altres. Aprovació inicial. + Suspensió de la tramitació de plans urbanístics i altres.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir