Modificació dels plecs de clàusules administratives i tècniques de la direcció facultativa de l’obra de modificació del projecte d’acabament del parc del Falgar i la Verneda.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir