Modificació del punt quart de les bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’IIVTNU.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir