Modificació de POUM

Per a canviar un POUM, què és necessari?

En primer lloc cal tenir en compte que un pla d’ordenació té vigència indefinida.

Ara bé si l’Administració decideix modificar el POUM ha de justificar-ne molt bé les causes.

Cal dir que l’abús d’aquesta potestat ha estat freqüent.

Us mostrem unes dades:

En el temps que portem recollint dades sobre urbanisme hem seleccionat 2.238 anuncis relacionats amb modificacions o revisions de planejament general.

Aquest és el mapa:

Encapçalen la llista els municipis de Barcelona, Girona, Figueres i Badalona.

I contestant la pregunta...

El que es necessita per a modificar un POUM és la iniciativa municipal, és a dir que l’Ajuntament vulgui iniciar el tràmit de la modificació del POUM.

I a l’hora cal que la modificació estigui motivada, és a dir que no suposi en cap cas una dispensa, una actuació arbitrària o sense justificació.

Les Administracions locals modifiquen els plans d'ordenació quan ho creuen oportú i en base als interessos generals.

Això no vol dir que els particulars no puguin presentar una proposta de modificació a l’Ajuntament pel seu estudi.

L'Adminstració podrà fer seva la proposta o arxivar-la.

Si l'Ajuntament rebutja una proposta de modificació, els particulars no poden impugnar aquesta decisió municipal perquè és una potestat de l’Ajuntament.

Cal tenir sempre molt present que una modificació es tramita per a corregir alguns elements del POUM, errades, canvis aïllats, ajustar la classificació o la qualificació del sòl, concretar la normativa urbanística, en cap cas pot suposar la revisió del planejament vigent.

 

Aquest és un exemple de l'ús de les dades recollides per l'equip d'iPUC.cat.

Som tècnics urbanistes experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

661 75 56 15 - consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir