Modificació de la relació de béns i drets afectats per les obres Millora local. Millora de traçat. Ctra. BP-4654, pk 0+000 al 8+120, i ctra. BP-4653, pk 6+300 al 17+390. Perafita. Sant Agustí de Lluçanès. Sora.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir