Modificació consistent en la correcció d’errades materials observades al Projecte modificat de reparcel·lació del Pla Parcial Temple Sud. Aprovació.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir