Llicència urbanística per a l’adequació interior (paviment, pintura de paraments verticals, substitució d’enllumenat i adequació de dues cambres higièniques   existents)   d’un   establiment   existent a la ctra. Torrefarrera, pq 3,8.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir