Llicència per a la recuperació de l’envolvent estructural d’una masia situada a la parc. 159, del pol. 16.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir