Llicència d’obres en SNU, ampliació d’una explotació   porcina   a   ubicar   en   el   polígon   502,   parcel?la   45.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir