Licitació per a l’adjudicació de la concessió demanial d’ús privatiu d’un bé de domini públic, situat en el sector 14 Industrial Riera Roquet del PGO, depuradora d’aigües residuals industrials.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir