L’Esquirol. Exposició pública del Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable. Noves línies aèries i subterrànies a 25 kV STJAUME5 i STJAUME6.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir