Les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici

ANUNCI d'informació pública del projecte de Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

El Govern de la Generalitat ha tret a informació pública el nou Decret d’inspecció tècnica d’edificis (ITE) que substituirà el de 2010 i que introdueix novetats com ara més compromís per part de la propietat, més flexibilitat i coordinació amb els ens locals i una vigència de les inspeccions d’acord amb la gravetat de la deficiència.

Una de les novetats importants és que tots els informes de les ITE s’hauran de presentar a l’Administració en un termini màxim de dos mesos des de la seva redacció, inclosos els edificis unifamiliars que fins ara no estaven obligats a passar la inspecció.

Amb aquesta mesura, la Generalitat podrà tenir un coneixement més complet de l’estat dels edificis de Catalunya.

Les comunitats de propietaris, un cop rebin l’informe ITE, disposaran de dotze mesos per elaborar un pla de rehabilitació, que hauran d’aprovar conjuntament amb la dotació d’un fons de reserva específic que els permeti fer les obres segons un calendari i unes prioritats.

Amb el nou Decret els ajuntaments i la Generalitat podran requerir, en sectors determinats de les ciutats que ho acordin, la ITE malgrat que l’edifici no tingui els 45 anys d’antiguitat que es necessiten actualment. Així, es volen evitar situacions de risc en finques que, per diferents motius, estiguin deteriorades.

Enllaç

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir