Instal·lació de cinemòmetres de velocitat mitja a diverses carreteres de la xarxa viària catalana (Pla 2015). Import d’adjudicació: 774.941,53 €, IVA exclòs.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir